Risk Bildirimi – Tehlike Avı

Risk Bildirimi – Tehlike Avı

AMAÇ: İşletmede, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehlikeli durumların  avlanması & tespit edilmesi. Bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin bildirimleri , derecelendirilerek, risk giderme sürecinde etkin bir yol haritasının hazırlanması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

YÖNTEM:
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin işletmeye özel olarak yapılandırılması gerçekleştirilmektedir. Eğitim etkinliğinin ölçülmesi için tehlike avlama ve Risk bildirimi ön ve son testler uygulanmaktadır. Katılımcılar tarafından işletmelerinde yapılacak risk analizi ve sonrasında gerçekleştirilecek sunum ve tartışmalar ile, katılımcıların risk analiz becerisine sahip olmaları kesinleştirilecektir.