OHSAS 18001 Standart Eğitimi

Eğitim Amacı : OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerinin açıklanması ve bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının uygulamalı örneklerle tanıtılması ve yorumlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği :

  1. İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
  2. OHSAS 18001'in madde-madde açıklaması (örneklerle)
  3. Risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı)
  4. Dokümantasyon (örneklerle)
  5. ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
  6. Acil durum planları
  7. Mevzuat (Yeni İş Kanunu ve yönetmelikler dahil)
  8. Önerilen yayınlar
  9. Soru-cevap uygulaması

Kimler Katılabilir : İş emniyeti yönetim sistemi kurulmasında yardımcı olacak ve uygulayacak, her seviyede yönetici ve/veya yönetici adayları.