OHSAS 18001 Danışmanlığı

İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından oluşturulan OHSAS 18001 standardı mesleki sağlık ve güvenlik konularını kapsayan bir yönetim modelidir. OHSAS 18001 standardı ile toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların performansını arttırmak, diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır. OHSAS 18001 ile kuruma sağlanan avantajlar;

 1. Yasal uygunluğun sağlanması
 2. Can ve mal kaybının önlenmesi
 3. Kaza risklerini azaltılması
 4. Verimlilik artışının sağlanması
 5. Rekabet üstünlüğünün sağlanması
 6. Çalışan motivasyonunun arttırılması
 7. Prestij sağlanması
 8. Toplumda iş güvenliği bilincinin oluşma

Kimler Alabilir ?
Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uygulayan Kurumlar:

 1. İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,
 2. İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,
 4. Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,
 5. Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,
 7. İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.