İş Güvenliği Projeler

Qent İstinye

İstinye / İstanbul

Qent İstinye

Dilek Gayrimenkul ve Toyabigg ‘ in ortaklığında gerçekleştirilen Qent İstinye Evleri Projesi İş Güvenliği Uzmanlık hizmetini ODAK İş Güvenliğinden almaktadır.

Eczacibası Yeni binası

Eczacıbaşı Holding / İstanbul

Eczacibası Yeni binası

Eczacıbaşı Holding’in eski binası yerine yeni binası inşaatı Projesinde , İstanbul "Anahtar Teslim İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri"ni yürütmekteyiz.

Uransan TEM-Baltalimanı bağlantı yolu

Uransan A.Ş./ İstanbul

Uransan TEM-Baltalimanı bağlantı yolu

URSANSAN İnşaat A.Ş. TEM Baltalimanı Bağlantı Yolu Projesi İş Güvenliği Biriminin oluşumunda ODAK İş Güvenliği Mühendisi yer almıştır.

Tüm referans projeler
İş Güvenliği

Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği

Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği

AMAÇ
Ölüm, zehirlenme, yangın, patlama gibi sağlık ve güvenlik açısından risk taşıyan alanlarda yapılacak çalışmalarda, alınması gereken güvenlik kriterlerinin aktarılması.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Eğitim programı sonunda katılımcılar;

 • Tehlikeli ve kapalı alan tanımı
 • Bu alanlardaki başlıca tehlikeler
 • Ortam ölçümleri
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması

Hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

İÇERİK

 • Kapalı ve sınırlandırılmış alan tanımı
 • Başlıca tehlike kaynakları
 • Yanma, parlama, boğulma, zehirlenme vb. tehlike bilgileri
 • Sınırlandırılmış alanlarda çalışma güvenliğinin sağlanması
 • Giriş öncesi ölçümler
 • Kullanılacak malzeme ve ekipmanlar
 • İş izin prosedürleri
 • Mücadele malzeme ve ekipmanları
 • İlkyardım ve yangın söndürme bilgisi
  • Kapalı alana giriş planlaması
  • Kapalı alanlarda tehlikeleri tanımlama ve kapalı alanlar risk değerlendirmesi
  • Kapalı alanlara giriş izinleri
  • Kapalı alan kurtarma ve çalışma prosedürleri
  • Kapalı alan kurtarma ekipmanları ve kapalı alan haberleşme yöntemleri
  • Koruyucu ekipmanlar ve cihazlar malzeme kontrolu
  • Kapalı alanlara giriş öncesi enerjinin izalsyonu yöntemleri
  • Kapalı alanlara giriş çıkışlarda uygulanması gereken prosedurler
  • Atmosferik Test
  • Yanıcı ve patlıyıcı ortamlar ile ilgili genel prosedurler ve bilgiler.
  • Kapalı alanlarda çalışmalarda havalandırma yöntemleri
  • Kapalı alanlarda tripod kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler

YÖNTEM
Program, kapalı alan çalışmalarına ilişkin çeşitli eğitim filmleri ile desteklenmektedir.

KATILIMCILAR
İş güvenliği sorumluları, yangın güvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, teknik emniyetçiler, bakım onarımcılar, sorumlu müdürler, mühendisler, kaynakçılar, teknisyenler, taşeron sorumluları

SÜRE
1 Gün