ISO 14001 Standart Eğitimi

ISO 14001 Standart Eğitimi

Eğitim Amacı: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerinin açıklanması ve bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının uygulamalı örneklerle tanıtılması ve yorumlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

  1. Çevre Kavramı
  2. Standartta kullanılan terimlerin açılımı
  3. Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
  4. Çevre yönetim sistem standartları
  5. Diğer Standartlarla ilişkiler
  6. ISO 14001:2004 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
  7. Uygulama örnekleri
  8. Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
  9. Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
  10. ISO14001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Tüm Personel