ISO 14001 Çevre Yönetimi Danışmanlığı

ISO 14001 Çevre Yönetimi Danışmanlığı

Nedir?
İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eder.

Faydaları Nelerdir ?

  1. Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
  2. Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
  3. Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
  4. Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
  5. Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmis çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.
  6. Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.
  7. Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
  8. Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar.
  9. Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
  10. Çevreye bırakılan atıklar azalır.