İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının 4.Maddesinde belirtilen; İşveren, İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Bu maddeden yola çıkarak vermiş olduğumuz Danışmanlık ve İş güvenliği Uzmanlık Hizmeti ile çalışmalarınızın mevzuata uygunluğunu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını temel amacımız olarak görmekteyiz.

Denetimlerimiz sonunda hazırlayacağımız raporda mevcut durum tespitlerinin yanında mevcut hatalar ve iyileştirmeler için firmanıza özel önerilerimizde olacaktır. Bu şekilde hem yasal yükümlülükler yerine getirilmiş hem de tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmuş olacaksınız.