İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince İş Güvenliği Uzmanı bulundurmaklar yükümlüdür. İşverenler İşyerlerinde, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 30 Haziran 2013 Tarihinden itibaren çalışan sayısı gözetmeksizin İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadırlar. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşyerinizin tehlike sınıfına göre A,B,C Sınıfı İş güvenliği Uzmanı istihdamı sağlamaktayız. Bunun dışında uluslararası mevzuatlardan da yararlanarak işletmenizin İş Sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda yapılanmasında destek sağlamaktayız.