Hakkımızda

2005 yılından bu yana müşterilerine yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Bugün gelişmiş metodolojileri, çeşitli sektörlerde elde ettiği deneyimleri ve güçlü danışman ekibi ile Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. Son üç yıldır  yeni işlerinin %80'ı eski müşterilerinden geldiğini göstermektedir. Bu istatistik bizim en önem verdiğimiz ve sevdiğimiz performans göstergesidir.

Daha iyiyi hedefleyen rekabetçi stratejisi ile, iş mükemmelliği ve kurumsallaşma alanlarındaki çalışmaları ile şirketlerin kendi piyasalarında önder olmalarına önemli katkılarda bulunan 'ın hizmetlerinin tümü müşterilerinin iş performansını farklı olarak arttırmaya yöneliktir.

Amacımız, müşterilerinin artan performanslarından alan müşteri profilinde kendi sektörlerinde önder firmalar bulunmaktadır. Bizce bu lider olmanın çok önemli ve içgüdüsel özelliğidir. İçinde bulunulan konum ne kadar iyi olursa olsun, bununla yetinmemek ve daha iyiye ulaşmak için gayret göstermek.

Kararlı daha iyiyi başarmak için hiç vazgeçmediğimiz şu temel prensipleri uygulamaktayız:

Hizmetlerimizi yapılandırırken en önde tuttuğumuz unsur "Sonuç Odaklı Uygulama"dır. Bu yaklaşım verilen hizmetlerin sadece öneri ve raporlar ile kısıtlı olmasından çok farklı olup bizce çok daha fazla bir katma değer yaratmaktadır.

Kürsel içerikte ve yerel şartlarda uygulanabilir çözümler, bunlara ulaşmak için gerekli metodoloji ve uygulama deneyimi, bütünü ile müşterilerimizin istek ve beklentileri üzerine yoğunlaşan hizmetlerimiz ve yaratıcı çözümler üretmekteki becerimiz ile başarınız için yanınızdayız.

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz,
Yurtiçinde ve yurtdışında ulaşılan başarılı konumunu sürekli geliştirerek iş güvenliği hizmetlerinde Türkiye'de en iyi olmak, ileri uygulanabilen methodolojik bilgisi, dinamik ve yetkin kadrosuyla, girişimci, sağduyulu, müşteri odaklı yaklaşımıyla "mükemmel hizmet şirketi olmak" tır.

Misyonumuz,
Uzmanlığımız, deneyimlerimiz ışığında özgün hizmet anlayışı ve güncel teknoloji kullanımıyla müşterilerimizin iş ihtiyaçlarına birebir proaktif ve sonuc merkezli cevap veren çözümler geliştirmektir.

ETİK GÜVENCE SÖZLEŞMESİ
Müşterilerimizin çıkarlarını gözeterek, profesyonel amaçlarla giriştiğimiz danışmanlık işini, bir yandan da mesleğin saygınlığını koruma amacı ile bütünleştirerek, yasal zorunlulukların üstünde ve ötesindeki gönüllü zorunlulukları bir öz-disiplinle kabul ettiğimizi vurgulamak amacı ile oluşturulmuş DANIŞMANLAR İÇİN ETİK GÜVENCE’yi benimsedik. Bu bağlamda;

Müşteriler; 
Müşterilerimize dürüstlük, yetkinlik ve nesnellikle hizmet edeceğiz, Müşteri ile ilgili tüm bilgi-kayıtların gizliliğine riayet ederiz ve bunları ancak izin ile kullanacağız, güvenilip, verilmiş müşteri bilgilerini herhangi bir avantaj sağlayacak şekilde kullanmayacağız, müşterimizle sözleşmemizin bitişinin üstünden beş yıl geçmeden ve izin almadan rakip müşterilerde alınmış özel bilgileri, diğerine avantaj sağlayacak şekilde kullanmayacağız.

İşler;
Ancak deneyim ve yetkinliğimiz olan işleri kabul edecek, yalnızca okuma yada dinleme yoluyla edinilebilecek bilgilere dayanan, gerçek yaşam deneyimlerimizle doğrulanıp pekiştirilmemiş danışmanlık hizmeti vermeyeceğiz, işlere, onlarla uygun deneyim, bilgi ve uzmanlığı olan kişileri tahsis edeceğiz, nesnelliğimize herhangi bir etki yapabilecek durumlardan müşteriyi derhal haberdar edeceğiz, nesnelliğimizi veya dürüstlüğümüzü zedeleyebilecek bir danışmanlık işi ile karşılaştığımızda yapmakta olduğumuz danışmanlıktan çekilmeyi müşterimize önereceğiz.

Ücretler;
Verdiğimiz hizmete uygun, yasal ve makul ücret ve giderler karşılığında hizmet vermeyi kabul ederiz, müşterilerimize, dışımızdaki bir kaynaktan temin edilebilecek bir mal veya hizmet önermemiz halinde, o kaynaktan almış olabileceğimiz bir ücret veya komisyon var ise bunu peşinen ve açıkça bildireceğiz.

Meslek;
Müşterilerimizin, diğer danışman firma ve kişilerin telif haklarına saygı göstermeyi ve onların izinleri olmadan onlar adına tescil edilmiş bilgileri kullanmamayı taahhüt ederiz, aldatıcı ve yanıltıcı biçimde kendimizi tanıtmayacağız, diğer firma ve kişileri veya mesleklerini kötüleyecek bildirimlerde bulunmayacağız.

Uygulama ve yaptırım;
Bu ilkelere, özellikle çıkarlarımızı zedeleyebilecekleri hallerde uyacağız. Bu ilkelere uyduğumuzun denetimi yolunda engelleyici faaliyette bulunmayacağız, mümkün olan hallerde bu denetimi özendireceğiz. Bu anlaşmayı benimser ve bunun göstergesi olarak imzalarız.