Ergonomi Uygulamaları

Gelişen Dünya ile birlikte işyerlerinde meydana gelen meslek hastalıkları da değişiklik göstermektedir. Türkiye deki meslek hastalıklarının büyük çoğunluğu, çalışma şartlarının ergonomik olmamasından kaynaklanmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, bu alanda yapılacak uygulamaların öncüsü olmuştur. Gelişen Teknoloji ile birlikte Teknolojinin kullanımına ilişkin sağlık sorunları da artmaktadır. Bu tür ergonomik uygunsuzluklardan kaynaklanan rahatsızlıkların oluşmasını önlemek ve meydana gelmiş olan uygunsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla ergonomi alanında bazı standartlar belirlenmiştir. Bu standartların oluşturduğu ergonomik sistem, insanların antropolojik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Fakat her bir sistemin bir standardı olduğu gibi burada da  bir standart oluşturulmaktadır. Bu standartlar Uluslararası görüşlerin araştırmalarına dayanılarak belirlenmektedir.

Ergonomik uygulamalarda önemli hususlar
İşyerinde  Ergonomi önemli bir bileşeni olan kas-iskelet bozukluklarını (MSD) azaltmak ve önlemek için sektöre özel görev ve özel kurallar geliştirilmesidir. Bu gönüllü kurallar ergonomi ile ilgili risk faktörlerini tanıma ve işverenlerin kontrolünü sağlamasına yardımcı araçlardır. Bu alanda kurallar geliştirilmiştir. İşverenler kendi ergonomik programlarının uygulanması için gereken bilgileri bu klavuzda bulabilir.

Kimler Risk Altında?
Hemen her işyeri ve tüm iş kollarında bel ağrısı için risk vardır. Mesleki bel ağrısı için elle taşıma işleri olarak adlandırılan, mekanik yardımcı kullanılmaksızın ağırlık kaldırma, indirme, taşıma , eğilme ve dönme gibi fiziksel aktiviteler çalışanlar yüksek risk altındadır.

Riskin en fazla olduğu işler şunlardır: