Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi

Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi (DOGY) yaklaşımının ilkeleri, yöntemleri ve uygulama araçlarından yararlanılarak, davranışlardan kaynaklanan kaza risklerinin azaltılması; güvenli davranış oranının arttırılması ve "Güvenli Davranış Kültürü" nün güçlendirilmesi için gerekli bilgilerin, becerilerin ve olumlu tutumun kazandırılmasıdır.

"DAVRANIŞ BAZLI İŞ SAGLIGI VE İŞ GÜVENLİĞİ YAKLASIMI" PROGRAMI OLUŞTURMA “
Çalışanların teşvik edilmeye ve işe başlama-bitirme aşamalarımda kendi deneyimlerini düşünmek için fırsat ve ortam yaratılmış olmasma ihtiyaçları vardır.
Belirgin sonuçları görmek zaman alan bir süreçtir.

- Riskli davranışların (yasalarla ve iş yeri talimatları ile tanımlanmış) gözlenmesi ve kayıt altma alınması başlangıçta tartışma yaratan bir süreçtir.

Bu çalışmalarda yapılan en sık hata uzun soluk gerektiren çabalara yönelik kısa süreli programlar geliştirilmesidir. Bu süreç sonunda uygulamalar çalışanlarda bir "alışkanlık" oluşmadan sona erdirilir.

Bu çabaların temelinde yer alan iş yerlerinde "Pozitif İSG kültürü" oluşturmaktır. Bir is yerinde İSG kültürü aşağıdaki temel basamakları kapsamalıdır;

Davranış odaklı güvenlik, sağlık ve güvenlik kültürünün sadece bir parçasıdır ve dünya çapında bir güvenlik kültürünün oluşturulması için beş kriterden söz edilmektedir. Bu kriterler;

Konuları kapsayacak şekilde örnek olaylarla, 6 Şapkalı Düşünme tekniği uygulanarak eğitim akışı yapılacaktır.