Çevre Atık Yönetimi ve Mevzuatı Eğitim İçeriği

Çevre Atık Yönetimi ve Mevzuatı Eğitim İçeriği

Eğitimin Amacı: Üretim maliyet dengelerinin iyi bir şekilde kurulmasının sağlanması ve kaynak kullanımında israfın önlenmesi doğrultusunda denetim birimlerinin istedikleri gerekliliklerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar atık yönetimi ile ilgili en gerekli bilgileri edineceklerdir.

Eğitim İçeriği: