Acil Durum Yönetim

Acil Durum Yönetim

Acil Durum Hazırlıkları

Acil Durum Eylem Planı Güncelleme

Temel Acil Durum Tazeleme Eğitimleri (yılda 1tüm çalışanlar)

Acil Durum Tazeleme Eğitimleri (Acil durum ekibi yılda 1)

Yangın Tazeleme Eğitimi (yılda 1 tüm çalışanlar)

Temel Yangın Eğitimi (Aktif grubun katıldığı eğitim yılda 1)

Deprem Tatbikatı (yılda 1 )

Kimyasal Madde Kazası (Amonyak-Yağ vb sızıntı.)Dökülme) Uygulamalı Eğitimi (Kimyasal maddelerle ilgilenen çalışanlar yılda 1)

Yangın tatbikatı (yılda 1)

Çevre Kirliliği Uygulamalı Eğitimi (Atık su sızıntı tatbikatı ) (Arıtma takımı ve formen yılda 1)

Yangın ve Deprem ilişkili fabrika Auditleri (yılda 1)