Acil Durum Planı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 11. Maddesi gereği olarak işveren Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Bu konuda acil durum ekipleri oluşturulur,

İlk Yardım ekibi; Yangın sebebiyle yaralanan ve hastalananlara gereken ilkyardımı yaparlar.

Söndürme Ekibi; İtfaiye gelinceye kadar binada çıkan yangını söndürmeye çalışır, gelişmesini engeller ve itfaiye gelince yardım eder.

Kurtarma Ekibi; Yangın anında ilk önce can ve yangında ilk önce kurtarılacak işaretli malları kurtaracaktır.

Koruma Ekibi; Yangından kurtarılan eşyaları korurlar. Yangından ötürü personel arasında meydana gelecek panik ve kargaşaları önlerler.

Oluşturulan Acil Durum Ekiplerinin görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi ve bu konuda donanım kazanabilmesi için gerekli eğitimler düzenlenmelidir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile, bir çok işyerinde meydana gelen; Yangın kökenli iş kazaları sonucundaki Ölümlü vakaların meydana gelmesi büyük çoğunlukta bertaraf edilecektir. Buradaki en önemli noktanın, yangına sebebiyet verebilecek tehlikelerin tespit edilerek proaktif olarak ortadan kaldırılması, Yangın türevli iş kazalarının oluşmasını büyük oranda önleyecektir. Fakat her ihtimale karşılık olarak Acil Durum Eylem Planı büyük bir hassasiyetle oluşturulmalıdır.